Hålltider och övrig information

Hålltider 2018

HÄR är tävlingsPM 2018!
Här finns hålltider 2018!

Arrangören har rätt att göra ändringar i hålltider och tävlingsPM.

Peppi Pirat finns på plats för att heja på deltagarna under barnens och knattarnas start!

Startpaket

Startpaketet innehåller nummerlapp, simmössa, tidtagningschip och dekaler att fästa på hjälm, cykel och ev. väska. Nummerlappen fästs med eget bälte eller med gummiband (finns i tävlingskansli) och skall vara på ryggen vid cykling och på magen vid löpning.
Startpaketen avhämtas på tävlingskansliet i Käringsund på fredag 31.8 kl.14.30-19.00 och på lördag 1.9 kl.6.00 till en timme för varje start.

Incheckning av cyklar

Första hjälp

Första hjälp-kunnig personal finns på plats under evenemanget. Vid allvarlig olycka, kontakta 112!

Dusch och omklädning

Deltagarna kan byta om, duscha samt basta i Käringsunds Resort and Conferences strandbastu.

Klädförvaring

Väskor kan lämnas vid tävlingskansliet under loppet.

Parkering

Gratis parkeringsplatser finns närheten av start- och målområde.

Trafikarrangemang

Under Käringsund Triathlon rör sig deltagarna på allmänna vägar. För att säkra deltagarnas framfart och samtidigt även göra framkomligheten för övriga trafikanter så smidig som möjlig kommer följande trafikregleringar att göras:

 • Fredag 31.8.2018 kl. 16.40-17.45 samt lördag 1.9.2018 kl. 8.50-17.00 får arrangörernas trafikvakter stoppa trafiken för tidsintervaller upp till 10min på sträckan Käringsundsvägen – LV1 – Torpvägen och Skeppsviksvägen.
 • Hastigheten på berörda sträckor av Torpvägen sänks till 50km/h under tiden 31.8 -1.9.2018
 • Lördag 1.9.2018 kl.7.30- 18.00 stängs Bagargatan och Käringsundsvägen av t.o.m. Käringsund Resort & Conference (Käringsundsvägen 194) för trafik enligt följande villkor/ undantag:
  – behörig trafik till tomt och till företag längs den aktuella sträckan samt tung trafik ska släppas fram
  – arrangören informerar i god tid (min. 2 veckor före) i tillräcklig omfattning alla som berörs av trafikavstängningarna. Information kommer bl.a. att finnas 2 x i kommunens infoblad, informationsskylt om tävlingen placeras vid LV1 samt företag i första hand längs Käringsundsvägen kontaktas.Farmvägen/ Alebovägen som går parallellt med Käringsundsvägen kommer att användas som omfartsväg. Trafikvakter finns på plats för att övervaka trafiken och har beredskap att vid behov dirigera trafiken växelvis alt. släppa fram trafiken längs Käringsundsvägen om läget kräver det.
  Arrangören ansvarar för att omfartsvägen är i sådant skick att den kan användas för ändamålet.
  TA-plan för OMFART (som PDF)Till exempel:
  -Trafik som skall till Käringsundsbyn eller förbi t.ex. till Öjarna svänger in vid Centrumbaren (Eckerövägen 715) och följer skyltar samt ev. trafikvakters anvisningar för rätt väg.-Trafik till/ från Eckerö linjen/ Berghamn kör som vanligt längs LV1- Trafik till företag och/ eller tomter mellan rondellen och Käringsund Resort & Conference (Käringsundsvägen 194) berättar till trafikvakterna vart de är på väg och kör sedan försiktigt längs Käringsundsvägen

Med lov ( 2018 Lov av polis om avstängning ) av Ålands Polismyndighet, i samråd med Infrastrukturavdelningen vid Ålands Landskapsregering samt med lov av Eckerö kommun och övriga berörda markägare.

Vid ev. frågor gällande trafikregleringen vänligen kontakta projektledare Ia Colérus (tfn. +358405223823 eller e-post ia.colerus@alandevent.com)

Hittegods

Lämnas till tävlingsarrangörerna, som förvarar dem under pågående säsong (t.o.m. 31.10.2018) om de inte har hämtats under tävlingshelgen.
Efter säsongen inlämnas kvarlämnade saker till välgörenhetsorganisation.

Avbryta loppet

Om du av någon anledning måste avbryta loppet ska du meddela detta till arrangörerna. Meddela även om du inte kommer att starta.

Vi tänker på miljön!

Engångskärlen som används under våra lopp är komposterbara och sorteras under/efter loppen. Vi har gjort upp löften med barkraft.ax som strävar till ett hållbart samhälle. Vi är kranmärkta, vilket innebär att vi inte delar ut flaskvatten.
Vi jobbar hela tiden vidare med det här och strävar efter att miljömärka oss på ett sätt eller annat i framtiden!
Läs mer om vårt miljötänk på www.alandevent.ax