Priser och prisutdelning

Alla deltagare får en Käringsund triathlon-medalj vid målgång.

Stafett

Vinnarlaget i elit-stafetten får ta emot den prestigefyllda vandringspokalen ”Dampokalen”, i damstafetten får vandringspokalen ”Trollet” följa med vinnarna hem för ett år.
I familjestafetten får den snabbaste familjen förvalta över vandringspokalen ”Stjärnan” under kommande år, medan lagen i företagsstafetten fightas om vandringspokalen ”Handsken”.
Det snabbaste laget i varje klass får även ett lagpris.

Prisutdelning på fredag, ca kl.18.30

Knattar och barn (9-11)

Alla knattar får sponsorpris!
I barnklasserna F/P 9-11 medaljer till de 3 bästa i varje klass samt ett litet minnespris till alla som varit med!

Prisutdelning på lördag ca kl. 12.20 (Knattar) och ca kl.14.30 (barn 9-11)

Supersprint, ungdomar (13-17)

I klassen F/P 13 medaljer och sponsorpris till de 3 bästa i varje klass.

Finska Triathlonförbundets FM-medaljer delas ut i klasserna P/F 15-17 till de 3 bästa deltagarna som tillhör en till finska förbundet ansluten förening.
Prispengar i åldersklass F/P 15- 17 (oberoende av förening) enligt följande:
• 1a plats: 120€
• 2a plats: 80€
• 3e plats: 50€
Pristagaren skall vara på plats vid prisutdelningen för att ta emot prispengarna.

Prisutdelning på lördag, ca kl.18.30

Olympisk distans, tävlingsklasser

Finska Triathlonförbundets FM-medaljer delas ut i till de 3 bästa deltagarna som tillhör en till finska förbundet ansluten förening i klasserna H/D allmän, H/D 19 och H/D 23 samt i de olika Masters åldersklasserna (H/D 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-)

Prispengar i åldersklass H/D19-23 (oberoende av förening) enligt följande:
• 1a plats: 120€
• 2a plats: 80€
• 3e plats: 50€

Prispengar i allmän klass H/D (oberoende av förening) enligt följande:
• 1a plats: 1000€
• 2a plats: 650€
• 3e plats: 350€

Pristagarna skall vara på plats vid prisutdelningen för att ta emot prispengarna.

I Masters-klasserna delas sponsorpris ut till de tre bästa i varje klass.

Prisutdelning på lördag, ca kl.18.30

Halvdistans, tävlingsklasser

Medalj och sponsorpris till de tre bästa i varje klass.

Prisutdelning på lördag, ca kl.18.30

Prisutdelningar

Fredag ca kl.18.30: Stafett
Lördag
ca kl. 12.20: Knattar
ca kl.14.30: Barn 9-11
ca kl. 18.30: Olympisk- och halvdistans samt supersprint P/F 13-17